Erlang B calculator
Scenario's
INPUTINPUTINPUTGemiddelde zorgvraag   per  
INPUT INPUT INPUT  Gemiddelde zorgduur  
INPUT OUTPUT OUTPUT  Capaciteit   (geheel getal)
OUTPUT INPUT OUTPUT  Weigeringspercentage   %
OUTPUT OUTPUT INPUT  Bezetting   %

Verkrijgbaar op:


en in de boekhandel